10.000-ste Bosman plaatbeluchter RWZI Horstermeer

Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. Waternet houdt zich bezig met de gehele watercyclus. Al de activiteiten van Waternet zijn gericht op: produceren en aanvoeren van drinkwater, afvoeren en behandelen van afvalwater, schoonhouden van oppervlaktewater en het onderhouden van de dijken.

De rwzi Horstermeer is één van de rioolwaterzuiveringen die Waternet beheert. Met het in werking treden van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) gelden voor deze rwzi strengere lozingseisen voor onder anderen de meststoffen stikstof en fosfaat. Dit betekent dat de rwzi aangepast moet worden. Het gehele project gaat om de uitbreiding van de rwzi, de verbouwing en renovatie van de bestaande rwzi en de afstemming met de na te schakelen 1-STEP filterinstallatie. Opdrachtgever Waternet gunde het project aan de combinatie GMB/EWW/ Beenen.

EWW (Elektrotechniek, Warmtewerken en Werktuigbouw) verzorgt voor de rwzi Horstermeer de complete werktuigbouwkundige installatie. EWW is een veelzijdig, dienstverlenend bedrijf in de milieu, parkeer- en installatiesector en is onderdeel van de Protechnum Group. EWW Milieu is al meer dan 25 jaar installateur op het gebied van rioolwaterzuiveringsinstallaties en pompgemalen. Al jaren wordt gewerkt aan een totaalprogramma van de disciplines Werktuigbouw en Elektrotechniek al dan niet in combinatie met Civiel bedrijven.

De laatste jaren heeft EWW Milieu een groot aantal installaties mede ontworpen, ge-engineerd, voor nieuwbouw en renovatie voor diverse waterschappen. Een van de belangrijkste onderdelen van de rwzi Horstermeer is de actief-slibinstallatie. Hierin worden met behulp van bacteriën en lucht de afvalstoffen omgezet in niet schadelijke stoffen. De hiervoor te gebruiken beluchtingsinstallatie moet dan ook vanwege betrouwbaarheid

en energiekosten met zorg gekozen worden. Voor de rwzi Horstermeer is hierom gekozen voor het plaatbeluchtingssysteem van de firma Bosman Watermanagement B.V. De naam Bosman is synoniem aan 80 jaar kennis en ervaring op het gebied van oppervlakte- en afvalwaterbeheersing. Het unieke aan de Bosman plaatbeluchter is het fijnbellige beluchtingssysteem wat voor aanzienlijk energiebesparing kan zorgen. Dit systeem is door Waternet met veel succes voor het eerst in 2004 toegepast op de rwzi Westpoort. Op de rwzi Horstermeer is recentelijk de 10.000-ste Bosman plaatbeluchter geïnstalleerd.

De nieuwe bellenbeluchtingsinstallatie op de rwzi Horstermeer bestaat totaal uit 500 stuks plaatbeluchters. Omdat de actief-slibinstallatie een propstroom principe is, is er bij deze installatie rekening gehouden met het hydraulische verval binnen de beluchtingstank. De plaatbeluchters worden om het hydraulisch verval te compenseren op hoogte afgesteld, hiervoor zijn de plaatbeluchters voorzien van speciale profielen. In 2011 is Bosman Watermanagement B.V. reeds met de fabricagewerkzaamheden van de plaatbeluchters gestart. De verwachting is dat de laatste plaatbeluchters half 2013 op de rwzi Horstermeer gemonteerd zullen worden.

Kijk voor meer informatie op https://www.waternet.nl/projecten/rioolwaterzuivering-horstermeer

De innovatieve 1-step nabehandelingsinstallatie komt mede tot stand door het verlenen van subsidie in het kader van het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water door het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

/